Tên miền đã vượt quá số lượng email tối đa mỗi giờ

Tên miền đã vượt quá số lượng email tối đa mỗi giờ

1, Lỗi vượt quá số lượng email tối đa mỗi giờ là gì?

Điều này có nghĩa là bạn đã xác định giới hạn chỉ cho phép bạn gửi một lượng email giới hạn mỗi giờ trong tài khoản của mình. Theo mặc định, tất cả các tài khoản lưu trữ được chia sẻ sẽ có giới hạn 250 email mỗi giờ.

2. Cách sửa lỗi vượt quá số lượng email tối đa mỗi giờ?

  1. Chờ một thời gian: Thông thường, dịch vụ email có một giới hạn về số lượng email bạn có thể gửi trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là mỗi giờ.
  2. Kiểm tra cài đặt giới hạn: Nếu bạn không chắc chắn về giới hạn cụ thể cho tài khoản email của bạn, hãy xem xét liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email hoặc kiểm tra trong tài liệu hỗ trợ của họ để biết chi tiết về giới hạn gửi email.
  3. Sử dụng tài khoản khác: Nếu bạn cần gửi một lượng lớn email trong một thời gian ngắn, hãy xem xét sử dụng nhiều tài khoản email khác nhau. Điều này có thể giúp bạn phân tán việc gửi email và tránh bị chặn.
  4. Xem xét sử dụng dịch vụ email thứ ba: Nếu bạn cần gửi email hàng loạt cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị, xem xét sử dụng dịch vụ email marketing như MailChimp hoặc Constant Contact. Những dịch vụ này được tối ưu hóa cho việc gửi email hàng loạt và giảm nguy cơ bị chặn.
  5. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email: Nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức và gặp vấn đề này liên quan đến dịch vụ email doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết cách tăng giới hạn hoặc giải quyết vấn đề cụ thể.
Xem thêm:  Cách sửa lỗi 0x800CCC65 trên Outlook

.

Share this post

Post Comment