Category: Mail Server

Body email là gì?

1. Body email là gì? “Body email” (hoặc còn được gọi là “email body”) là phần chính của một email, nơi bạn viết nội dung chính của thông điệp mình muốn gửi cho người khác. Đây là nơi bạn viết…