Công cụ gửi email marketing 2020 tốt nhất?

1. Nền tảng email marketing là gì? Nền tảng phần mềm tiếp thị email là nền tảng dựa trên SaaS (đám mây) cho phép các nhà tiếp thị tạo, gửi và phân tích email, thường là cho mục đích thu…
Email marketing để làm gì? Góc nhìn toàn cảnh

1. Hình mẫu của một số dạng email marketing? Như bên trên các bạn đã thấy đó là một hình dạng của email marketing tiêu biểu nhất, cũng như thường gặp nhất. Tuy nhiên để hiểu về khái niệm về…
Cách truy cập tài khoản email LIVE@EDU qua mobile

  Đây là một hướng dẫn chung để truy cập tài khoản email live@edu của bạn trên thiết bị di động bằng Exchange ActiveSync. Các mô hình và hệ điều hành khác nhau có thể hơi khác nhau, nhưng bạn…