Bài viết mới nhất

Body email là gì?

1. Body email là gì? “Body email” (hoặc còn được gọi là “email body”) là phần chính của một email,…